მასალის გამოყენების პირობები

www.citymagazine.ge-ზე გამოქვეყნებული პუბლიკაციები, სტატიები, ინტერვიუები, ფოტო-ვიდეო-აუდიო მასალა და ა.შ. წარმოადგენს საიტის ინტელექტუალურ საკუთრებას, რაც დაცულია საქართველოს კანონით საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ.

ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ნებისმიერი სახის მასალაზე საავტორო ქონებრივი უფლებები ეკუთვნის შპს “აუდიტორიას”.

გამოქვეყნებული მასალის სხვა ვებგვერდებზე, თუ ბეჭდურ გამოცემებში სრულად გამოქვეყნება აკრძალულია რედაქციის თანხმობის გარეშე. თანხმობის მიღების შემთხვევაში:

  • დაუშვებელია მასალის სათაურის ცვლილება.
  • დაუშვებელია ტექსტსში გამოყენებული ნებისმიერი მასალის (ვიდეო-ფოტო-აუდიო) შეცვლა.
  • გამომქვეყნებელმა უნდა მიუთოთოს ავტორი და საიტი.
  • ვებგვერდებს შეუძლიათ გამოაქვეყნონ თავიან ვებრესურსებზე ამა თუ იმ მასალის სათაური, ილუსტრაცია და პირველი აბზაცი. პირველი აბზაცის შემდეგ გამოცემამ მკითხველი უნდა გადაამისამართოს ჰიპერბმულის საშუალებით უშუალოდ ამ მასალაზე, რომელიც განთავსებულია საიტზე.
  • ციტატების, მისი მოკლე ნაწილების გამოქვეყნებისას უნდა მიუთითონ როგორც წყარო.

მასალების გამოყენება პირადი მოხმარების მიზნით უფასოა.

www.citymagazine.ge-ს პუბლიკაციების გამოყენება საინფორმაციო საშუალებებში წყაროს მითითების გარეშე, შესაძლებელია მხოლოდ პუბლიკაციის საფასურის გადახდის შემთხვევაში.

ერთი პუბლიკაციის გამოყენების საფასური რაოდენობა მხარეებს შორის წინასწარ თანხმდება.